Bố Tuấn Anh "đèo" anh từ Thái Bình lên khách sạn La Thành hội quân cùng đội tuyển Việt Nam