Công Phượng đem Quang Hải ra làm trò đùa trong buổi tập của ĐT Việt Nam