Công Phượng luyện tập hăng say sau khi trở về từ Bỉ