-->
Đặng Văn Lâm đã có buổi tập đầu tiền cùng ĐTQG Việt Nam sau khi về nước