-->
Đình Trọng "ngơ người" khi anh và chiếc cúp quốc gia đã bị các đồng đội bỏ rơi