-->
Đối thủ sắp tới của Việt Nam vừa thua 5 bàn không gỡ trước UAE