ĐT Việt Nam ăn mừng theo phong cách Viking ấn tượng trên đất Indonesia