-->
HLV Chu Đình Nghiêm và các cầu thủ Hà Nội "quẩy" nhiệt tình trên xe bus