-->
Quang Hải không được thầy Park cho phép trả lời câu hỏi trước truyền thông