Quế Ngọc Hải bị các đồng đội "tát" khi trả lời phỏng vấn