-->
Quế Ngọc Hải tập tành đeo khuyên tai trong buổi tập và cái kết