-->
Sau "Hải Quế" đến lượt Tiến Linh bị các đồng đội "troll" khi phỏng vấn