Thanh Hậu, Văn Toản co rúm người vì gió mùa Hà Nội khi tập trung cùng U22 Việt Nam