Thầy cũ Quang Hải chia sẻ những điều cảm động về cậu học trò của mình