Thầy Park báo tin vui về tình hình sức khỏe của Văn Hậu và Công Phượng