Tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía "Hổ vàng" Malaysia là ai?