-->
Văn Đức 'tay trong tay' cùng bác sĩ Choi trong khi Đình Trọng bị bỏ rơi lủi thủi một mình phía sau