-->
Văn Toàn sành điệu trong ngày hội quân cùng tuyển Việt Nam