Xúc động: Văn Lâm cầu nguyện trong tình huống sút phạt của Quế Ngọc Hải