-->
'Slam' hạ gục đối thủ, kỹ thuật thượng đẳng tại UFC