Thầy Giáo Ba thể hiện kỹ năng Bi-a đỉnh cao và cái kết