Arsenal

Arsenal

  • http://www.arsenal.com/home
  • Holloway, London
  • +44 (207) 619 5003
Quốc tịch: Anh
Sân nhà: Emirates
Thành lập: 1886
Sức chứa: 60,432
Arsenal