Everton

Everton

  • http://www.evertonfc.com/
  • Merseyside, Anh.
  • +44 (871) 663 1878
Quốc tịch: Anh
Sân nhà: Goodison Park
Thành lập: 1892
Sức chứa: 40,569
Everton